• Nederlands
  • English

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning( Wmo ) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Met de Wmo kan de gemeente u ondersteunen op het gebied van wonen, vervoer, het huishouden en activiteiten. Het aanvragen gebeurt via het gemeentelijke Wmo-loket, dat zal bepalen welke voorziening het beste bij u past :

  • mantelzorg  -  eerst kijkt de gemeente wat u zelf of mensen in uw directe omgeving nog kunnen doen. Het ondersteunen van mantelzorgers wordt gedaan door het Steunpunt Mantelzorg
  • algemene voorzieningen  -  vervolgens kijkt de gemeente of er voorzieningen in de buurt zijn waar u gebruik van kunt maken ( wijkbus, boodschappendienst, personenalarmering, maaltijdservice of vrijwilliger )
  • individueel  -  als laatste kijkt de gemeente naar specifieke voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, aangepast vervoer of aanpassingen in de woning

Is uw aanvraag eenmaal in behandeling genomen, dan kan er nog een medisch onderzoek volgen om uw medische omstandigheden te beoordelen.

Krijgt u ondersteuning, dan wordt in de meeste gevallen een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en wordt berekend door het CAK.

Meer informatie kunt u vinden op onderstaande websites :

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning - klik hier - uitleg en advies van de Rijksoverheid
  • www.rechtopwmo.nl - klik hier - voor meer informatie over de Wmo, PGB en Eigen Bijdrage
  • www.invoeringwmo.nl - klik hier - informatie op het gebied van welzijn, wonen en zorg

Voor een aantal individuele voorzieningen kunt u kiezen tussen natura ( de gemeente regelt alles ) of een persoonsgebonden budget ( u moet dan zelf de zorg regelen )