• Nederlands
  • English

Persoonsgebonden Budget

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat u krijgt om zelf uw zorg te organiseren. Met het bedrag kunt u uw eigen zorg organiseren en betaalt u zelf zorgverleners, hulpverleners of begeleiders. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten:

Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. U kunt zelf inkopen met een pgb. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor.

Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  

Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

Pgb uit de Jeugdwet

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar. 

Meerdere pgb's tegelijk

Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u  een pgb van de gemeente (Wmo 2015 of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Meer informatie kunt u vinden op de onderstaande websites :

  • www.rijksoverheid.nl - klik hier - informatie over PGB
  • www.pgb.nl - klik hier - per Saldo belangenvereniging
  • www.pgb-test.nl -klik hier - voor een persoonlijk advies en waardevolle tips