• Nederlands
  • English

Hulpmiddelen

Voor het inrichten van uw zorgkamer kan Alforte Health Care gebruik maken van een breed assortiment aan medische hulp- en zorgmiddelen, zoals hoog/laagbedden, rolstoelen, rollators en andere hulpmiddelen.