• Nederlands
  • English

Woonproject

Het realiseren van woonprojecten omvat meer dan alleen het creëren van een aantal woningen. Hierbij dient ook gekeken te worden naar algemene functies en voorzieningen. Zoals de inrichting van de openbare ruimte (speeltuinen, park en sport gebied), alsmede het verschaffen van structuren en systemen voor de basisvoorzieningen water, energie en vloeibare & vaste afvalstoffen. 

Een goede integratie is de basis voor duurzame gemeenschappen met een gezonde en veilige omgeving en daarmee betere kwaliteit van leven. Tegelijkertijd heeft iedere gemeenschap zijn eigen unieke profiel. Deze diversiteit is een van de redenen dat er geen enkele benadering kan worden geïdentificeerd als "de beste en enige" methode. Door het ontbreken van een standaard methode, zal iedere gemeenschap haar eigen "beste benadering" hebben.

.

Op basis van ervaring, kennis en plaatselijke netwerken kan Alforte u adviseren betreffende passende oplossingen voor een duurzame woongemeenschap.