• Nederlands
  • English

Huisontwerpen

De bouwelementen voor de vloer, wanden en dak zijn modulair cq. gestandaardiseerd, met daarbij een vaste breedte van 60cm en een dikte van 14cm. De lengte van de elementen varieert van 240 tot 360cm waardoor een breed scala aan ontwerpen mogelijk is. De productie van de elementen vindt geheel in de fabriek plaats waardoor de gewenste kwaliteit gewaarborgd is zonder enig afval op de bouwplaats, dit volgens het principe:

                  "De groene toekomst van prefabriceren"

Door de modulaire bouwelementen wordt op de locatie de installatietijd voor de lokale teams verminderd met 85%. De prefabricage van elementen en de korte opbouwtijd geven een kostenbesparing waarmee er snel huizen worden gerealiseerd voor realistische budgetten.