• Nederlands
  • English

Oxidatieve stress

Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand, waarbij meer dan een normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (ROS - reactive oxygen species) in de cel gevormd wordt of aanwezig is. Deze reactieve zuurstofverbindingen ontstaan tijdens de verschillende stappen in de stofwisseling van de mitochondriale elektronentransportketen en cytochroom P50 oxidasen. Het gaat hierbij om het superoxide-anionenradicaal O2−, waterstofperoxide (H2O2) en het hydroxylradicaal OH.

Oxidatieve stress kan onder andere ontstaan door roken, medicijngebruik, overmatig alcoholgebruik, te lange blootstelling aan de zon, intensief sporten, obesitas, hypoglykemie.

Door oxidatieve stress vindt er oxidatieve afbraak van lipiden plaats, waardoor de cellen meer energie gaan gebruiken voor het stabiliseren van de celmembraan. Ook vindt er oxidatieve proteïneveranderingen plaats en wordt door de oxidatieve stress het DNA beschadigd. Deze gevolgen van oxidatieve stress zijn mede verantwoordelijk voor het verouderingsproces.

Cellen en weefsels hebben verschillende mogelijkheden zich te beschermen tegen oxidatieve stress:

  • Antioxidante bescherming - enzymatische en niet-enzymatische radicaalafvangers en antioxidanten.
  • Secundaire bescherming - Reparatiemechanismen van het DNA en geregelde afbraak van proteïnen.

Publicaties PubMed